Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásna nad Horádom